Назад

В Германия се проведе заседание на изпълнителните директори на Националните организации GS1 в Европа и Азия

В заседанието участваха представители на 47 страни
На 12 и 13 декември 2017 г. в Кьолн, Германия, се проведе заседание на изпълнителните директори на Националните организации GS1 в Европа и Азия. В заседанието участваха представители на 47 страни.

Основна тема в дискусията бе напредъкът по изграждане на световен регистър GS1 Cloud на номерата GTIN (Global Trade Item Number) за маркиране на продукти с баркод. Регистърът ще позволява проверка за легитимността на номерата и ще служи като източник на достоверна информация за продуктите, на които са определени. Към момента в платформата са налични данни за повече от 32 милиона GTIN, а информацията ще бъде достъпна за заинтересованите страни от 2018 г. Повече за GS1 Cloud фирмите могат да научат от Националните организации в отделните страни, която за България е GS1 България.

Вътрешен анализ на организацията показва, че в съответствие с тенденциите за развитие на пазара и възможностите, които предоставят стандартите GS1, за последните 5 години броят на фирмите - членове в Европейската организация се е увеличил с 21%, което е повече от 390 хил. фирми. Според Юромонитор (Euromonitor), издание юли 2017 г. , през следващите 5 години се очаква ръст на пазара по отношение на производството и продажбата на стоки с 3,9 % , от които реалният растеж е 1,4 %, а останалата част ще се покрие от инфлацията. Развитието касае всички сектори, като най-сериозни темпове на развитие се очакват при игрите и детските играчки. Тенденциите ще благоприятстват дейността на организацията.

Друг сектор, в който стандартите GS1 за идентификация и електронен обмен на данни се утвърждават като подходящ инструмент за изпълнение на изискванията на европейска директива, е цигарената индустрия, където до май 2019 г. следва да бъде въведена общоевропейска система за наблюдение и проследяване на тютюневите изделия. При наличието на интерес от страна на бизнеса, GS1 България има готовност да сформира работна група за обсъждане на въпросите, касаещи тютюневата индустрия.

На заседанието бе направен преглед на различните направления, в които се работи активно:

- банковият сектор при оперирането с пари в брой Cash handling. През 2018 година Националната банка в Италия подготвя пилотен проект, свързан с използването на стандартизирани съобщение при обслужването (зареждането) на банкоматите. След успешното реализиране на проекта, той следва да се разшири като приложение и в други страни;
- здравеопазване и изграждане на хармонизиран модел на данните за лекарства и медицински изделия, необходими при поръчване, прием и управление на наличностите от продукти;
- търговия на дребно и хармонизирано използване на стандартите в сектора на плодовете и зеленчуците;
- транспорт и логистика и внедряване на единен етикет за куриерските пратки съответно препоръките на CEN за логистичен етикет.

След разглеждането на предварителния организационен и финансов отчет за 2017 г. беше обсъдена и програмата на дейността за 2018 г.

На заседанието българската организация беше представена от изп. директор на сдружението.


14.12.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад