Назад

Членството на България в ОИСР и дуалното обучение бяха обсъдени в заседание на Националния икономически съветПредседателят на БТПП участва в заседание на Националния икономически съвет, в което бе разгледан напредъкът на страната ни по членството в ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие). Детайлна информация за предприетите стъпки бе представена от Маргарита Ганева, директор „Външноикономически отношения“ и координатора по членство г-н Златин Тръпков, Министерство на външните работи.

От заседанието стана ясно, че дългосрочната ни цел е присъединяване, но в краткосрочен етап е важно да получим покана. 22-те страни-членки на ЕС, които са и част от ОИСР, са подкрепили нашата кандидатура. Извън ЕС към момента сме получили подкрепа от Израел и от Южна Корея. Предстои в следващите дни да бъде приет координационен механизъм с пътна карта за дейности и финансова рамка до 2020 г.

БТПП определя членството ни в ОИСР като важен фактор за привличане на инвестиции и увеличаване на доверието в българската икономика. Припомняме, че още през май т.г. Асоциацията на организациите на българските работодатели изпрати писмо до Министър- председателя за активизиране на дейностите по членството на България

Втората тема на заседанието – дуалното обучение – бе представена от Министерство на образованието и науката. Резултатите към момента показват, че 56 професионални гимназии, прилагат дуалната форма, което се равнява на около 16% от всички професионални училища. Предстоят да бъдат приети промени, които да допълнят от нормативна гледна точка взаимоотношенията между работодателите, учениците и училищата. От друга страна е важно и да се помисли за това как да се привличат повече ученици в професионалното обучение.

Заседанието приключи с възможността за представяне на предложения от бизнеса, които да се разгледат на следващите заседания на икономическия съвет. Темите са:

-        Привличане на инвестиции – какви конкретни промени да се направят?

-        Обжалванията по Закона за обществените поръчки – как да се измени процедурата, за да не се блокират проектите с месеци?

-        Домакинството на България по инициативата 16+1 (сътрудничеството между Китай и шестнадесет страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) – какви събития да се предвидят?

Всички членове на БТПП, които имат предложения по темите, могат да ги изпратят на e-mail: o.chugunska@bcci.bg . На базата на тях Палатата ще подготви обобщена позиция.

 

 

 


06.12.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад