Назад

Председателят на БТПП бе официален гост на тържествена церемония за връчване на дипломите в ХТМУ

141 нови инженер- бакалаври и 36 инженер -магистри получиха своите дипломи за завършен етап от обучение

По време на церемонията се връчиха дипломите на новите инженер-бакалаври и магистри на ХТМУ от випуск 2017. На нея присъстваха родители, приятели  и близки на завършващите, както и много официални гости, сред които Цветан Симеонов. Сред официално поканените бяха и ректори на ХТМУ от минали мандати – проф. дтн инж. Камен Велев, доц. д-р инж. Борис Стефанов, доц. д-р инж. Кирил Станулов, както и представители от НАОА.

141 нови инженер- бакалаври и 36 инженер -магистри получиха своите дипломи за завършен етап от  обучение. От тях 32 са отличниците, които имаха привилегията да получат дипломите и подаръци лично от Ректора на ХТМУ проф. д-р инж. Митко Георгиев и зам.-ректора по УД доц. д-р инж. Грета Радева.

Председателят на Палатата разгледа „Дигитална библиотека”. От 2012 г. университетът разполага с нея. Основен приоритет в развитието ѝ е изграждането на колекция ,,Електронни учебни ресурси“, която да съдържа книги в ограничен брой (за читалня), организирани по отдели на знанието, и неразривно свързани с учебния процес. Библиотечно-информационният център е активен помощник в популяризирането на различни възможности за обучение чрез разнообразни форми и методи. Освен обичайните си услуги, БИЦ предлага на своите ползватели  и различни събития с културна, литературна и образователна насоченост.

Припомняме, че Химикотехнологичният и металургичен университет и Българската търговско-промишлена палата подписаха споразумение за сътрудничество.

 

 

 

 


05.12.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад