Назад

Събитие по инициатива на Съвета по иновации при БТПП

В БТПП се състоя кръгла маса на тема: „Върхови иновативни постижения в областите на информационните и комуникационните технологии и на борсовата търговия с иновативни продукти в Република България“
Кръглата маса бе открита от доц.д-р Йосиф Аврамов, съпредседател на Съвета по иновации и член на УС на БТПП. Приветствие към участниците направи чл.кор.проф.Светозар Маргенов, директор на ИИКТ при БАН. Събитието бе организирано съвместно с Института по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) при БАН.

Доклад изнесе проф. дмн Галя Ангелова (координатор на AComIn). Проектът AComIn (АкоМин) обхваща съвременните пресмятания и суперкомпютинг, езикови и семантични технологии, обработка на сигнали и изображения, оптимизация и интелигентен контрол.

През 2017 г. БТПП удостои ИИКТ при БАН, изготвил проекта, с плакет в Четвъртия конкурс на СИ за най-добър иновационен проект.

Вторият доклад по проекта бе изнесен от проф. д-р Димитър Карастоянов мениджър на SmartLab, която също е част от Проекта AComIn (АкоМин).

Втората част на Кръглата маса бе посветена на функциониращата от есента на 2015 г. към Съвета по иновации при БТПП Платформа „Иновационна борса” и на нея също бяха представени две презентации - от завеждащия секция в ИИКТ при БАН доц.Румен Андреев, ръководител на проект по Оперативна програма „Конкурентоспособност”: „Виртуален иновационен офис” и от доц.Йосиф Аврамов, на тема: „ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА НА СЪВЕТА ПО  ИНОВАЦИИ ПРИ БТПП: Платформа «Иновационна борса»-нов проект, предназначен за иноватори и старт ъпи».

В дискусията се включиха: акад.Никола Съботинов, д-р Марко Димитров от Камарата на инсталаторите, доц.Емил Влахов от Института по физика на твърдото тяло при БАН, г-жа Оля Димитрова, директор в Патентно ведомство и др.

 

 

30.11.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад