Назад

В БТПП се проведе международна конференция, насочена към туристическия сектор

Представяне на резултатите по проект ALL Now
В БТПП се проведе Международна конференция с участие на лектори от Германия и Италия. Целта на събитието бе да насърчи МСП от туристическия сектор да достигнат до една нова целева група – хората със специални нужди (намалена подвижност, намален слух и др.).

Председателят на БТПП Цветан Симеонов откри събитието като приветства гостите от партниращите организации и пожела успех на проекта ALL Now, който насърчава осигуряването на достъпност на хора със специфични нужди до повече туристически обекти. Той отбеляза, че това е деликатна тема, която има нужда от именно такъв мултикултурен и интердисциплинарен подход, с цел постигане на ефективни резултати.

Фокусът на конференцията бе да се насърчи изграждането на достъпен за всички туризъм, чрез създаване на достъпни услуги и примерен маршрут с достъпни дестинации в България, Италия и Германия. Насърчаването е възможно и чрез създадените по време на проекта документи, които биха подобрили нивото на достъпност като: Насоки за комуникация с хора със специални нужди, Наръчник, Брошура и Оценка на пригодността на МСП. Тези документи бяха обстойно представени и дискутирани по време на конференцията.

Винченца Д‘ Амброджио, директор на Италианска търговско-промишлена палата за Германия, бе сред официалните гост лектори. Тя представи партньорите по проекта, неговата същност, главните цели и постигнатите резултати.

Барбара Касильо, представител на Асоциация на хотелиерите в Италия, направи подробна презентация относно достъпността на настаняване в Италия, Германия и България. Първо бе направен цялостен обзор на хотелите в Италия (регион Марке), Германия (регион Саксония - Анхалт), както и хотели в България (област Варна). Гостите на събитието се запознаха и с подробни статистически данни.

Модератор на срещата бе Христина Шотекова от БТПП, която представи гост лекторите на конференцията и направи презентация относно „Насоките за комуникация с хората със специални нужди”. Насоките включват правила за използване на шрифт, цветови контраст, изображения и съдържание, по начин пригоден за нуждите на горепосочената целева група. Също така беше засегнато технологичното развитие, което би улеснило изграждането на достъпен за всички туризъм, както и добри практики за достъпни туристически дестинации от други държави.

Антонела Марас, представител на Национална асоциация на италианските търговско-промишлени палати, представи два инструмента: „Наръчник за оценка на пригодността на МСП” и „Наръчник за организиране на гостоприемни и достъпни събития”. Тя демонстрира конкретни параметри, чрез които да се оцени дали услугите на малките и средни предприятия в сектора отговарят на изискванията за достъпност. Демонстрирани бяха и няколко добри практики и препоръки за подобрение при създаването на условия за хора със специални нужди. Наръчникът, касаещ пригодността, е под формата на инфографика и може да бъде използван за самооценка.

На конференцията присъстваха представители на организациите- партньори по проекта, представители на бизнеса и публичната администрация, както и други заинтересовани лица от сектор туризъм.

Презентациите на лекторите по време конференцията:

На следния линк ще намерите повече информация относно ALL Now проекта: http://www.bcci.bg/bulgarian/projects/allnow/description.htm От него ще можете да свалите четири допълнителни документа: Наръчник, Насоки за гостоприемност, Брошура и Оценка на пригодността, в подкатегория Документи.

 


30.11.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад