Назад

Обучение по безопасни и здравословни условия на трудВ изпълнение на Програмата за дейността на Съвета на браншовите организации при БТПП бе проведено обучение по безопасни и здравословни условия на труд. Включиха се представители от 22 браншови организации от сектори: производство, земеделие, хотелиерство, ресторантьорство, строителство, услуги и др. Темата „Отговорност на ръководителя на фирмата по осигуряване ресурсите за здравословни и безопасни работни места“ бе представена от проф. д-р Емил Воденичаров, ръководител катедра “Хигиена на труда” при Медицинската академия в София.

Участниците подробно бяха запознати с изискванията към ръководителите на компаниите и отговорностите, които носят по осигуряване и гарантиране на безопасност и здраве при осъществяване на работния процес, съобразени с естеството на бранша, в който е позиционирано предприятието. Представени бяха различни примери и ситуации от практиката, при които неспазвването или нарушаването на правилата за безопасност, могат да доведат до сериозни здравословни увреждания или дори до фатален край. Примерите бяха подкрепени с филмов материал.

Семинарът бе съпътстван с представяне на допълнителна тема: „Медиацията – бърз и ефективен алтернативен способ за извънсъдебно разрешаване на спорове. БТПП – партньор по проект „e-MEDIATION - Насърчаване прилагането на информационните и комуникационните технологии при разрешаването на международни спорове“ с лектор: Миряна Калчева, заместник-председател на „Професионалната асоциация на медиаторите в България“.

Участниците дискутираха и изразиха мнения и позиции относно  продължаване на усилията за приемане на Закон за браншовите организации.

 


28.11.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад