Назад

АОБР настоява за незабавно оттегляне от длъжност на министъра на труда и социалната политикаАсоциацията на организациите на българските работодатели  (АОБР) изпрати писмо до министъра на труда и социалната политика г-н Бисер Петков във връзка с предложеното в Проекта на Закон за бюджет на ДОО административно увеличение на минималния осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии /МОД/ от 3,9% и на минималната работна заплата /МРЗ/ от 510 лв. през 2018 г.

Тъй като съответните предложения за административно, недоговорено между социалните партньори увеличение на МОД и МРЗ са вече внесени по официален път чрез проекта на Закон за бюджета на ДОО, национално представителни работодателски организации, обединени в Асоциацията на организациите на българските работодатели, настояват за незабавно оттегляне от длъжност на министъра на труда и социалната политика.

Пълният текст на писмото може да изтеглите в PDF формат.


18.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад