Назад

БТПП е домакин на среща за обмяна на добри практики по проект SKILLS+

БТПП бе домакин на среща за обмяна на добри практики по проект SKILLS+*. Представители на Министерство на регионалното развитие и транспорта на Саксония-Анхалт, Бизнес парк Опдал Норвегия и Технологичния университет на Острава Чехия, са на работно посещение за представяне на добри примери в сферата на дигитализация на български МСП. В рамките на визитата се провеждат интервюта с фирми, успешно прилагащи ИКТ в ежедневните си бизнес дейности. Своя опит в дигитализация на услугите представят: GS1 БългарияOcado technologyDiGiMarkMoveBG.

Катедра „Софтуерни технологии“ на Факултета по математика и информатика на СУ „Климент Охридски“ ще представи ролята на академичните среди при изработване на стратегически документи за иновации и интелигентна специализация. Предвидено е и посещение на София Тех Парк и интервюиране на фирми, развиващи там своята дейност.

Днес, 18 октомври, от 11:00ч. на ул. "Леге " 2-4, София, в сградата на Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП (подкрепящ партньор на БТПП по проекта) ще се състои публично представяне на основните изводи и препоръки от проведените срещи и посещения. БТПП кани всички заинтересовани страни да вземат участие в представянето и дискусията. На базата на направените заключения от срещата през следващия етап от изпълнението на проекта, ще бъдат разработени териториални планове за действие с конкретни мерки за подобряване на дигитализацията на МСП в селските райони.


18.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад