Назад

БТПП участва в октомврийската сесия на ЕИСК

Обсъждане на работната програма на Европейската комисия за 2018 г.


Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в обсъждането на работната програма на Европейската комисия за 2018 г. и на приноса на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) по време на октомврийската пленарна сесия на ЕИСК в Брюксел.

Работната програма за 2018 г. бе представена от Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската комисия, комисар по въпросите на по-доброто законотворчество, междуинституционалните връзки, върховенството на закона и Хартата на основните права.

Георги Стоев участва в  представянето на анализа на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея – глава „Търговия и устойчиво развитие“.

Представените СТАНОВИЩА НА ЕИСК,  съгласно процедурата без разисквания  ТУК

Информация за ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩА НА ЕИСК, съгласно процедурата, предвиждаща разисквания  ТУК.


19.10.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад