Назад

28 септември -Семинар в БТПП на тема „СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 21 септември 2017 г.


Българската търговско-промишлена палата – Център за фирмено обслужване има удоволствието да Ви покани на организирания семинар на тема „СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ”, който ще се състои на 28 септември 2017 г., от 9:00 до 17:30 ч., в сградата на БТПП, ул. „Искър” 9, зала Б.

Лектор на курса е адв. Анелия Татарова, която е с дългогодишен опит в областта на данъчното право, придобити в данъчния отдел на PricewaterhouseCoopers и като ръководител на данъчната практика на едни от най-големите кантори в София. Работила е и в ДДС отдела на Baker & McKenzie, Амстердам. Представяне за нея можете да прочетете в прикачения файл.

Семинарът ще обхване подробно следните теми:

I. Условия и стъпки за правилното приложение на СИДДО - първата тема от обучението ще разгледа условията и стъпките за правилно прилагане на СИДДО, което и до ден днешен предизвиква едни от най-големите трудности за бизнеса:

- двойно данъчно облагане – основна предпоставка за прилагане на СИДДО

- правна сила на СИДДО и обща информация за мрежата от СИДДО, сключени от България

- кога се стига до прилагане на СИДДО

- абсолютно задължителните условия за прилагане на СИДДО

- точните стъпки като ключът към правилното прилагане на СИДДО

- понятието "действителен получател на дохода" - основният проблем при прилагането на СИДДО:

o практика на ВАС по доказване на това качество

o конкретни практически съвети за минимизиране на риска

II. Как да четем СИДДО – разглеждане на конкретни текстове за най-често срещаните видове доходи - втората тема ще разясни как се четат конкретни текстове от СИДДО, вкл. как следва да се разбират термините „едната държава“, „другата държава“, „може да обложи“, „само тази държава“, в контекста на най-често срещаните видове доходи от едни от най-често прилаганите СИДДО на България:

- лихви – СИДДО с Германия и Италия

- авторски и лицензионни възнаграждения – СИДДО с Австрия и Холандия

- продажба на дялове/акции – СИДДО с Белгия, Австрия, Швейцария, Русия

- доход от трудови правоотношения – СИДДО с Франция

- доходи от недвижими имоти – СИДДО с Обединеното кралство.

III. Третиране на „технически услуги“ за целите на данък при източника - третата част от обучението ще обсъди третирането за целите на данък при източника на различните групи услуги, попадащи под дефиницията на „технически услуги“ в ЗКПО. Всяка група ще бъде разгледана в констекста на уредбата й по ЗКПО и СИДДО, като ще бъдат разискани конкретни примери от практиката на съдилищата и НАП.

1. Третиране на технически услуги в тесния смисъл:

a. практиката на НАП

b. практиката на съдилищата

c. третиране на технически услуги съгласно СИДДО

2. Третиране на консултантски услуги:

a. практиката на НАП

b. практиката на съдилищата

c. третиране на консултантски услуги съгласно СИДДО

3. Третиране на маркетингови проучвания

a. практиката на НАП и съдилищата

b. третиране на консултантски услуги съгласно СИДДО

4. Третиране на наем на персонал:

a. практиката на НАП

b. практиката на съдилищата

c. третиране на наем на персонал съгласно СИДДО

IV. Бонус тема: Облагане на основните видове доходи по СИДДО, приложими от 01.01.2011 г. насам - на участниците ще бъде предоставена информация за облагането на някои основни видове доходи – 1) дивиденти, 2) лихви, 3) роялтис, 4) прехвърляне на дялове/акции, съгласно новите СИДДО с:

·         Германия

·         Австрия

·         Швейцария

·         Обединеното кралство

·         Норвегия

·         Румъния

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 21 септември 2017 г. като изпратят попълнена приложената регистрационна форма на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg. Таксата за участие е 156.00 лв. /с вкл. ДДС/. В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и обяд. Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF.

Програма на семинара:

  8:45 –   9:00 ч.

Регистрация

12:00 – 13:00 ч.

Работна сесия

  9:00 – 10:15 ч.

Работна сесия

13:00 – 14:00 ч.

Обяд

10:15 – 10:30 ч.

Кафе-пауза

14:00 – 15:15 ч.

Работна сесия

10:30 – 11:45 ч.

Работна сесия

15:15 – 15:30 ч.

Кафе-пауза

11:45 – 12:00 ч.

Почивка

15:30 – 17:30 ч.

Работна сесия

За повече информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg.


07.09.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад