Назад

БТПП и УНСС подписаха Меморандум за сътрудничествоПредседателят на БТПП Цветан Симеонов и ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев подписаха Меморандум за сътрудничество. Двете институции заявиха своето желание да обединят усилията си за активна съвместна работа при осъвременяването и усъвършенстването на учебните планове и програми на висшето икономическо образование. Добре подготвените кадри на пазара на труда влияят на икономическата среда. Ето защо университетското образование трябва да осигурява висококвалифицирани и конкурентоспособни специалисти, със солидни знания , точно профилирани към нуждите на българската икономика, подходящи за нашите предприятия.

БТПП и GS1 България, като източници на практическа информация за новостите в управлението на производството, търговията и услугите, и като източник на актуална статистическа информация, могат да допринесат значително за още по- полезни разработки - както от преподавателите, при повишаване на научните степени и звания, така и от студентите в техните разработки.

В тази връзка бяха определени приоритетните форми за сътрудничество:

  • Разработване на съвместни проекти;
  • Изготвяне на експертизи, проучвания и анализи от взаимен интерес;
  • Реализация на стажантски програми;
  • Организиране на различни форми на практическо обучение.

Усилията на БТПП и УНСС ще бъдат насочени и към насърчаване връзката между научния сектор, бизнеса и практиката.


09.06.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад