Назад

Заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество

БТПП, представлявана от главния секретар Васил Тодоров, участва в първото заседание на НСТС от мандата на новото правителство, където бяха  разгледани проект на ПМС за приемане на Наредба за медицинската експертиза и проект за промяна на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 година.

Участниците в заседанието, включително и БТПП, бяха единодушни, че предвиденият проект на наредба не спомага за преодоляването на проблемите в дейността на ТЕЛК, липсата в настоящият момент на нормативен акт, уреждащ тези обществени отношения, би довела до много по-негативен ефект за хората, които са с увреждания.

Същевременно БТПП изказа резерви за приемането на проекта на Наредба за медицинската експертиза, която не съдържа ясни и конкретни механизми за определяне на правоимащите лица, и чийто обхват е прекалено голям.

Вторият проект, който беше разгледан, предвижда промяна считано от 1 юли 2017 г. на минималната пенсия, която да се повиши от 161,38 лв. на 180 лв.  Увеличение е с 11,5 на сто. А от 1 октомври 2017 г. се планира минималната пенсия да се увеличи на 200 лв, което е повишение с 11,1 на сто.

БТПП не подкрепи предвижданото увеличение на минималната пенсия, защото подобни изменения в бюджета трябва да бъдат направени върху сериозна финансова обосновка за ресурсна обезпеченост на предложението, както и на възможностите този разход да се поеме от системата за социално подпомагане.

 


07.06.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад