Назад

Mерки за намаляване на административната тежест

Нова възможност за всички фирми и експерти да предлагат облекчаване на административните режими


Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в среща, инициирана от министъра на икономика Емил Караниколов с работодателските организации. Основните теми на дискусията бяха административната тежест пред бизнеса и недостига на човешки ресурси. Участие в срещата взеха още Петър Кънев, председател на парламентарната комисия по икономическа политика и туризъм, Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика, заместник-министрите на икономиката Александър Манолев и Лъчезар Борисов.

Цветан Симеонов обърна внимание върху множеството регулативни режими по различни източници (между 800 и 1200), които затрудняват фирмите с прекомерни и очевидно ненужни изисквания и документи. Предостави и пакет със законодателни облекчения за малките и средни предприятия – предложения на БТПП от юли 2015 г., когато бяха приети от тогавашното Народно събрание, но след кратко време бяха възстановени „старите” разпоредби.

В отговор министър Караниколов заяви, че до петнадесет дни ще има готов анализ за регулаторните режими в обхвата на действие към Министерство на икономиката, но и че очаква предложения от работодателските организации в тази насока. БТПП от своя страна отправя покана към членовете си - фирми и браншови организации да представят своите мотивирани предложения за конкретни режими, които считат, че е нужно да отпаднат или да бъдат облекчени като изисквания. Очакваме предложенията на e-mail: ikan@bcci.bg до 15 юни 2017 г., след което Палатата ще представи обединено становище до министерството.

По време на срещата бяха отчетени и няколко предприетите мерки за облекчаване на бизнес средата, които БТПП оценява положително. Сред тях е съкращаване на срока за издаване на работна виза до 7 дни подаването на искане от работодателя. Ще отпадне  и изискването работодателят да представя копие на обяви за търсене на персонал в националните и местни медии, а документи за работа ще могат да се подават не само в София, но и във Варна и Бургас. На 7 юни предстои Министерски съвет да утвърди Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ППЗТМТМ), където са отразени тези промени.

Обсъжда се също така и удължаване на срока за работната виза до 5 месеца за сезонна заетост, като са концентрирани усилия към подобряване условията на труд и привличане на сезонните работници.

По отношение удостоверенията за наличие на задълженията към бюджета и общините, прието е плащанията да се извършват в звената на Националната агенция за приходите (НАП) чрез ПОС терминалите.

В края на дискусията министърът на икономиката изрази желание срещите с работодателските организации да се провеждат ежемесечно с цел постигане на реални резултати.


02.06.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад