Назад

Връчиха наградите за наука „Питагор“

Две от наградите са по предложение на БТПП


Десет български учени получиха наградите за наука „Питагор“ на Министерството на образованието и науката на официална церемония в Софийския университет. Две от наградите бяха присъдени  по предложение на БТПП. Едната е за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати, присъдена на колектива от Института по механика на БАН с ръководител проф. д-р Костадин Костадинов. Втората е за „АЛЕКС–1977“ ЕООД в категория фирма с най-много инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност. Президент на предприятието е д-р инж. Александър Долашки, главен асистент в Института по органична химия с център по фитохимия на БАН.

Награда „Питагор“ за млад учен беше присъдена на гл. ас. д-р Теодора Чамова (Клиниката по нервни болести в Университетска болница „Александровска“) и д-р ас. Кирил Христов (Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН). Журито присъди и поощрителна награда за млад учен в областта на социалните и хуманитарните науки на гл. ас. д-р Благовеста Николова.

Двама са победителите и в категорията за утвърден учен в областта на природните инженерни науки - проф. дхн Тодор Дудев и проф. дхн инж. Иво Грабчев (Медицинския факултет на Софийския университет).

Награда „Питагор“ за утвърден учен в областта на здравето и медицинските науки беше присъдена на доц. д-р Андрей Чорбанов, който работи в областта на експерименталната и приложната имунология.

Отличието за успешен ръководител на международни проекти отиде при доц. Д-р Цанко Гечев - директор на новосъздадения по програмата Хоризонт 2020 Център за растителна системна биология и биотехнология в Пловдив.

Наградата за значим принос на български учен, работещ в чужбина, взе проф. дфзн Сергей Петков от Висшата международна школа за авангардни изследвания в италианския град Триест.

 


22.05.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад