Назад

РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ за оценка на условията за бизнес и инвестицииБТПП проведе анкетно допитване сред членовете на Палатата, за да получи оценката на фирмите за условията за бизнес и инвестиране в България. Анкетата е проведена по електронен път в периода 24-28 април 2017 година сред фирми и браншови структури. Резултатите от проучването включват и конкретни предложения за насърчаване на инвестициите в страната.

Акценти от проучването:

Недостигът на квалифицирана работна ръка, бавното обслужване от администрацията, както и нелоялната конкуренция от сивия сектор са сред най-големите пречки в дейността на фирмите, показват резултатите от анкетата. Над 90% от работодателите, взели участие в анкетата изпитват затруднения при намирането на кадри. Според 80% от анкетираните административното обслужване е бавно, а затруднения създава и постоянното изискване на документи на хартиен носител, с печат, които дублират електронни такива, както и неспазването на срокове за отговор от институциите.

Честите промени в законите и наредбите, създаването на нови правила, корупцията в обществените поръчки, разрешенията за строителство и присъединяване към електроразпределителната и ВиК мрежа, също са отбелязани като проблеми области от компаниите.

Повече от 80% от анкетираните дават отлична или добра оценка за ставките за корпоративния и подоходен данък, както и за финансовата стабилност на страната – условия от които зависи бизнеса и привличането на инвестиции в страната. От друга страна множество негативни оценки има за образованието и съдебната система.

За сравнение спрямо резултатите от подобно проучване от 2015 година най-отчетливо подобрение показва оценката на бизнеса за финансовата стабилност на държавата (2017: позитивни оценки от 83%, при 35% през 2015 г.), а влошаване се проличава най-вече при оценката за таксите, събирани от администрацията (2017: позитивни оценки 48%, при 64% през 2015 г.).

През 2017 година намеренията на фирмите предимно се отнасят до търсенето на нови пазари – при 86% и инвестиции в обучението на служители – за над 2/3 от анкетираните.

Запитани да посочат конкретни предложения как може да се съживи развитието на индустриалните зони у нас, членовете на БТПП поставят като нужни: осигуряването на кадри с подходящо образование, изграждане на адекватна инфраструктурата (пътища, ж.п. инфраструктура, пристанища, интернет свързаност и др), улеснен достъп до административни услуги и пълно съдействие от местните и държавни органи, както и данъчни преференции.   

В обобщение анкетираните считат, че повече инвестиции у нас ще има, когато електронното правителство стане факт, а образованието подготвя нужните кадри за бизнеса. В посока привличане на повече инвестиции са и мерки за данъчни преференции и по-ниски осигуровки. За да се насърчат инвестициите фирмите смятат, че има необходимост от подобряване на конкуренция, в т.ч. по-сериозна работа на държавните контролни органи: КФН, КЗК, КЗП. 

С детайлните резултати може да се запознаете ТУК.


09.05.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад