Назад

Представители на Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров”-София разговаряха с председателя на БТПП

В БТПП ще бъде показана изложба на творби на възпитаниците от НУИИ „Илия Петров”


Председателят на БТПП Цветан Симеонов проведе среща с представители на Националното училище за изящни изкуства „Илия Петров”-София. От страна на училището в срещата участваха г-жа Донка Павлова - директор, г-жа Теменужка Райкова - зам.-директор и г-жа Ася Христова - председател на обществения съвет.

Обсъдени бяха промените в ЗПОО и приложението на Наредба №4 за учебния план. Констатира се, че някои от промените не отчитат спецификата на професионалната подготовка и дългогодишната успешна практика на училището, което поставя в опасност подготовката на обучаемите и качеството на  обучението.

Участниците в срещата изразиха категорично мнение, че е необходима промяна в нормативната уредба, касаеща учебните планове, за да отчете спецификата   на обучението в конкретното училище. Промените следва да се съгласуват и формулират съвместно с Министерство на културата, структурите и организациите от бранша и работодателите. БТПП се ангажира да проучи, анализира и подкрепи необходимите промени в нормативната уредба, гарантиращи качествено професионално обучение и квалификация по съответните специалности в училището.

Участниците в срещата се  договориха за сътрудничество и организиране в сградата на БТПП на изложба на творби на възпитаниците от НУИИ „Илия Петров”.   


05.05.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад