Назад

Заседание на Борда на GS1 в Европа

Въвеждането на нови услуги за фирмите, използващи стандартите GS1 – сред основните теми на заседанието
На 25 и 26 април 2017 г. в Рига, Латвия, се проведе заседание на Борда на GS1 в Европа. В заседанието участват Цвета Братанова, изпълнителен директор на GS1 България и Любомир Гайдаров, заместник-изпълнителен директор на GS1 България. Обсъдиха се резултатите и напредъка по различни проекти, както и активността в различните стратегически направления:

  • Пари в брой – Eвропейската централна банка работи върху налагането на хармонизирана система за парите в брой, която да е базирана на стандартите.
  • Качество на данните – работи се върху модели на данните за различни сектори.
  • Плодове и зеленчуци – стъпката, която предстои да бъде направена, е внедряването на стандартите GS1 в сектора, за да се подобри експедитивността по веригата за доставки.
  • Last Mile – през юни ще бъде публикуван стандарт на CEN за идентификация на куриерските пратки, който препоръчва използването на GS1 идентификатор – SSCC. Следваща стъпка е разработване на стандарт за обмен на данни, свързани с доставката на пратки.

Във връзка с изискванията на директива за тютюневите изделия, се работи върху изграждането на Система за проследимост. Същата трябва да бъде готова и да започне да функционира до май 2019 г. GS1 в Европа участва в работна група, включваща основните играчи от сектора, във връзка с изграждането на тази система.

Друга основна тема на заседанието беше постигането на обща позиция във връзка с предстоящите промени в стратегията на организацията на глобално ниво и въвеждането на нови услуги за фирмите, използващи стандартите GS1, които ще бъдат гласувани на предстоящото Общо събрание в Лондон през май. Основни аспекти на предстоящите промени са: стимулиране на онлайн търговията и утвърждаване на организацията като сигурен източник на качествени данни за продуктите; повишаване безопасността и информираността на крайните потребители; предоставянето на синхронизирани решения, които да облекчат работата на бизнеса, да повишат ефективността на процесите и да разширят внедряването на стандартите в световен мащаб и в различните сектори на индустрията.

По традиция, на първото в рамките на годината заседание, се гласуват организационния и финансов отчет за изминалата календарна година и се одобрява бюджета и програмата за дейността за текущата година.


28.04.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад