Назад

Обсъдени бяха идеи и възможности за засилено сътрудничество между БТПП и Международната младежка камараВ БТПП се проведе среща между г-н Цветан Симеонов, председател на БТПП, и представители на Международната младежка камара (JCI) – г-н Петър Дяксов, председател на JCI България за 2017 г., Ана Николова, председателя за 2016 г., и Кристофър Фюрст, директор „Разрастване на членството и развитие“ за региона на Европа.

Обсъдени бяха идеи и възможности за засилено сътрудничество между БТПП и JCI България, като обмяна на информация за събития, участие в общи проекти, установяване на тясна връзка между регионалните палати и локалните секции на JCI.

От страна на БТПП, г-н Симеонов запозна представителите на JCI с услугите, които предоставя Палатата и които представляват интерес за Младежката камара – достъп до модернизирания Търговски регистър на БТПП, функционирането на Арбитражния съд, провеждането на обучения и участието в международни бизнес делегации.

Представителите на JCI също презентираха своята дейност, като поставиха акцент върху международното сътрудничество, развитието на регионални структури, както и пресечните точки на интерес между двете институции. Приветстван бе интересът към по-тясно сътрудничество, като по време на срещата бе договорено и установяването на контактни лица между двете организации.


27.04.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад