Назад

БТПП участва в Конференция в Македония

Миряна Калчева, член на ИС на БТПП и Елиза Николова, председател на Професионалната асоциаиция на медиаторите в България представиха Центъра за медиация към БТПП

Миряна Калчева, член на ИС на БТПП и Елиза Николова, председател на Професионалната асоциаиция на медиаторите в България представиха Центъра за медиация към БТПП и възможностите, които предоставя Арбитражния съд към Палатата в конференция на тема „Медиация и ефективност на този алтернативен метод за разрешаване на търговски спорове“ в Скопие, Македония.

Мероприятието се организира от Стопанската камара на Македония, в сътрудничество с партньорския проект на Асоциацията на немските търговско-икономически палати (DIHK) и ЦЕФТА „Приложение на ЦЕФТА за подпомагане на интернационализацията на икономиката на Югоизточна Европа“. БТПП е палата небенефициент по проекта.

Г-жа Калчева представи опита на БТПП в областта на медиацията и сътрудничеството и с други медиаторски организции и съда. Тя акцентира върху дейността на Центъра за медиация  към БТПП, който работи от 2005г. и цели: разрешаване на спорове чрез медиация, популяризиране на медиацията като ефективен, бърз и икономичен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове, разрешаване на правни спорове и преодоляване на конфликти посредством други алтернативни способи.

Експерти от Турция и Хърватия както и представители на дипломатическия корпус взеха участие в конференцията и споделиха своя опит в медиацията.

 

 


27.04.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад