Назад

БТПП осигури стажуване на литовски младежи в български фирми

По линия на партньорство с Литовската конфедерация на работодателите


Българска търговско-промишлена палата съвместно с Литовската конфедерация на работодателите работи по проект VETGRAD: Work&Learn, Strengthening the Competence of the Ability to Learn in Workplace, финансиран по програма Еразъм+. Проектът е свързан със стажуването в България на 10 младежи от Литва с професионално образование.

В периода 30.01.2017 г. – 29.04.2017 г. БТПП осигури работни места на 10 млади професионалисти от Литва в 7 фирми в . София. Разходите по пребиваването и стажуването на младежите изцяло се финансират по програма „Еразъм“.

Стажантите имат придобита професионална квалификация в секторите: хотелиерство и ресторантьорство, козметика и фризьорство, информационни технологии, електротехническа специализация, сервизна и ремонтна дейност. Стажуващите в България младежи имат познания по английски език на работно ниво. В рамките на стажа младежите имаха възможност да натрупат практически опит, както и да повишат своите професионални умения и познания.

В момента, оценителна комисия, съставена от различни специалисти, извършва оценка на придобитите умения в резултат на провеждането на стажа с цел установяване ефективността на обучението, ползи и бъдещи препоръки.

Българската търговско-промишлена палата, като национално представителна работодателска организация, ще се стреми да разширява дейността си в посока на утвърждаване практиката на стажуването, като основен инструмент за по-добрата подготовка на младите професионалисти и повишаване на тяхната адаптивност към изискванията на реалния бизнес.

Палатата проучва възможностите на програма „Еразъм“ за осигуряването на стаж на млади български специалисти със средно професионално образование, които да подобрят своите практически умения чрез стажуване в европейски фирми. При осъществяването на тази дейност Палатата ще разчита основно на браншовите организации, които са й предоставили мандат за представителство.


26.04.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад