Назад

БТПП участва в Дебат относно енергийния пакет и състоянието на Енергийния съюз

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва днес в Дебата относно енергийния пакет и състоянието на Енергийния съюз с участието на Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за Енергийния съюз.

По време на априлската пленарна сесия на ЕИСК в Брюксел бяха обсъдени и приети СТАНОВИЩАТА НА КОМИТЕТА за Преразглеждане на Директивата относно енергийната ефективност, Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2010/31/ЕО относно енергийните характеристики на сградите.

Участниците в пленарната сесия обсъдиха и становищата по Цифровизация и иновативни бизнес модели в европейския финансов сектор, последици върху заетостта и потребителите и Преразглеждане на Директивата за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и управлението на Енергийния съюз.


27.04.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад