Назад

Индустриална карта на България - индустрия, работа и образование в един портал

Директорът на JobTiger Светлозар Петров се срещна с председателя на Палатата Цветан Симеонов


Директорът на JobTiger Светлозар Петров се срещна с председателя на Палатата  Цветан Симеонов.

Г-н Петров представи  Индустриалната карта на България - стратегическа инициатива на JobTiger, целяща да посрещне нарастващите нужди от мащабни решения за осигуряване на персонал за индустриалните предприятия от цялата страна и за работещите в тях. Основният фокус на www.industria.bg  е да покаже на едно място информация за индустрията, работата и образованието в България. Картата обхваща 750 от най-големите предприятия в България, над 400 техникуми и професионални гимназии, 51 висши учебни заведения и университети, както и планираните кариерни събития от инициативата „Индустриални дни на кариерата“. Проектът си поставя и амбициозната цел да популяризира индустриалната кариера сред търсещите работа и да комуникира към обществото ползите от работата в индустриалния сектор.  

На срещата Председателят на БТПП сподели опита на Палатата със създаването на 29 Центъра за кариерно развитие и с разработването на модул за кариерно израстване на заети лица към yeб базираната Виртруална социална академия www.vsa.bcci.bg, създадени по проект на БТПП по ОП РЧР. Обсъдиха се въможности за бъдещо сътрудничество в тази бласт.


04.04.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад