Назад

Председателят на Балканския институт за възстановяване и развитие и БТПП – с обща инициатива

Създателите на платформата JAMBA споделят идеята с работодателите, с цел наемане на хора в неравностойно положение


Председателят на Балканския институт за възстановяване и развитие Методи Митев се срещна с председателя на Палатата  Цветан Симеонов.

Обсъдени бяха възможностите за обучение и реализация на хората в неравностойно положение. Споделен бе опит на БТПП в областта – чрез изпълнение на проекта „CONNECTION” www.connectionproject.net и издаването на ръководства за малки и средни предприятия за наемане на лица с увреждания в трансграничния регион България – Сърбия.

Съгласно Кодекса на труда в България работодател с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите - в зависимост от икономическата дейност. При определянето на общия брой на работниците и служителите не се вземат предвид морските лица, работещи в предприятието. Частта от общия брой на работниците и служителите по икономически дейности се определя от министъра на труда и социалната политика и от министъра на здравеопазването.

Г-н Митев представи електронната платформа JAMBA -  http://jamba.bg, която има за цел осигуряване на среда за предварителна подготовка и последващ подбор с цел професионална реализация на хората с увреждания в България. Създателите на платформата промотират идеята сред работодателите, с цел наемане на хора в неравностойно положение, като в случай , че кандидатите нямат нужната квалификация, от екипа на JAMBA ще предоставят необходимото обучение, както и ментор в периода на адаптация на новия служител.

Съгласувано бе тази инициаитва да бъде представена в предложенията на БТПП към новото правителство с цел оказване на необходимото съдействие от страна на държавните институции.


31.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад