Назад

АС при БТПП - правораздавателна институция със 120 - годишна история и с най-голям брой дела между същинските арбитражни съдилища в България

Проведе се годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС при БТПП - предявени са искови претенции за над 3 500 000 евро и 212 000 000 лева
Проведе се годишното отчетно събрание на арбитражните колегии на АС  при БТПП  за 2016 година.  Присъстваха около 40 арбитри – водещи български юристи.

В отчета на Председателя на АС – г-н Благовест Пунев беше подчертано, че АС при БТПП като правораздавателна институция със 120 - годишна история и през изминалата 2016 г. е осъществявала качествено и бързо правосъдие за страните по арбитражните дела.  АС при БТПП  е с най-голям брой дела между същинските арбитражни съдилища в България, които разрешават основно  търговски спорове. Затова и промяната в  ГПК и ЗМТА, с която се изключиха от компетентността на арбитражните съдилища като неарбитрируеми споровете със страна  „потребител“, не се е отразила  съществено на броя на делата, които  разглежда АС при БТПП.

През 2016 г.   пред АС при БТПП  са образувани  283  вътрешни и   20 международни дела. Предявени са искови претенции за над 3 500 000 евро и  212 000 000 лева.  Приключените през 2016 г. дела са в по-голямата си част /около 55%/   в най-кратките /6 и 9-месечни/ срокове, а решените в 12-месечния срок са около 26% или 81 % са решени в едногодишен срок.

Въведената през 2011 г. електронна програма за обработка и движение на делата  за пореден път през 2016 г. беше усъвършенствана с по-нова версия и  по този начин АС при БТПП отново  доказа, че въвеждайки най-новите технологии в работата си, се нарежда на първо място  на  Балканите и на едно от престижните места в Европа и света с осигуряване възможността да се правят справки и дистанционно да се следи развитието на процеса.

Резултатите, постигнати през 2016 г., сочат, че съчетаването на наследената богата традиция на висок професионализъм и добра организация при разглеждането и решаването на арбитражните дела, постигнати в 120 – годишната  история на АС при БТПП, са  предпоставка за поддържане амбицията на АС при БТПП да бъде водеща правораздавателна институция в България, която гарантира качествено, бързо и справедливо правосъдие за страните по арбитражните дела.

                

             

                                   


31.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад