Назад

Връзката между науката и бизнеса за предоставяне на научен продукт за реалния бизнес е силно нарушена сочи изследване на БТППВ сферата на иновациите връзката между науката и бизнеса за предоставяне на научен продукт за реалния бизнес, е силно нарушена. Това означава, че на практика са нарушени условията да действа основния закон на пазарната икономика на търсенето и предлагането – това са част от изводите в най-новото анкетно проучване извършено по електронен път сред членове на палатата, чиято дейност е свързана с иновативни процеси.

Н ад 90 на сто от фирмите смятат, че имат нужда от обновяване на средствата за производство, малко повече от участвалите в проучването са заявили, че имат нужда от обновяване на произвежданите продукти и изделия. Това съобщи председателят на БТПП Цветан Симеонов в лекция пред тематична конференция «Конкурентоспособност на българската икономика» организирана от Институт за икономическа политика и Фондация Ханс Зайдел.

Сред предложенията за подобряване на иновационните фирмени стратегии доминира мнението, че са прекалено много са абсолютно формалните изисквания за участие Използването на фондовете на ЕС все още е свързано с голяма бюрокрация и непредвидимост особено във времето.

Пресслужба БТПП


31.03.2010 г.

Още новини:

Видео:

Назад