Назад

БТПП участва в конференция „Финансов инженеринг и финансиране на МСП“Председателят на БТПП участва днес в конференция на тема „Финансов инженеринг и финансиране на МСП“, организирана от Института за икономическа политика с подкрепата на фондация „Ханс Зайдел“. 
Събитието е тринадесетото издание на серията тематични конференции „Конкурентоспособност на българската икономика“ и цели да предостави форум за експертна дискусия върху средносрочните и дългосрочните възможности пред българската икономика за постигане на по-високи нива на конкурентоспособност.

Заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов приветства инициативата и изрази готовност Министерството на икономиката да участва активно в обсъждането на  темата.

Д-р Клаус Физингер, регионален директор за Югоизточна Европа на фондация „Ханс Зайдел“, потвърди амбицията на фондацията да работи за подобряване имиджа на България като добро място за инвестиции. В своето изложение той свърза темата за инвестиционния процес със значението на образованието като предпоставка за конкурентоспособността – тема, която бе фокус на миналогодишната конференция.

В докладите и дискусиите бе поставен акцент върху актуалните възможности за финансиране на малките и средни предприятия и нарастващото значение на финансовите инструменти за подкрепа и стимулиране на европейския бизнес.

Позицията на БТПП е, че за бизнеса са важни и възможностите за финансиране и финансовите инструменти, извън тези по европейските програми . В контекста на очертаващото се намаляване на финансовите средства от Европейския съюз, като следствие от Брекзит, за бизнеса ще бъде разумно и далновидно да насочи вниманието си към други форми на финансиране, които в немалко случаи имат по-реален резултат. След 2020 г. финансовите инструменти ще придобиват все по-голямо значение за сметка на безвъзмездното финансиране. Ето защо още от сега трябва да се подготвяме за тези промени, да изграждаме експертен и административен капацитет в областта на публично-частните партньорства и алтернативните финансови инструменти.


22.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад