Назад

БТПП участва в кръгла маса на тема "Правосъдие и справедливост"

Цветан Симеонов благодари за използваните препоръки, предложени от Палатата и отправи нови предложения


Поемаме ангажимент да бъдем инициатори за написване на нова Конституция и свикване на Велико народно събрание. Това заяви Екатерина Захариева от ГЕРБ на кръгла маса "Правосъдие и справедливост", организирана от гражданско сдружение ГЕРБ. Председателят на БТПП взе участие в дискусията и изрази благодарност за използваните препоръки, предложени от Палатата, като отправи нови предложения в следните насоки:

  • Във всички пазарни икономики има лесен процес за закриване на фирми Улесняване на административния процес по закриване на фирми, отбелязали спад или липса на печалби, за да не се трупат нови финансови задължения;

  • Относно „мълчаливия отказ“ г-н Симеонов посочи, че ако се заявява декларативно, трябва да се пресекат две други крайности. Към настоящия момент има случаи, в които бизнесмени са принудени да търсят от конкретна институция документ за „мълчалив отказ“, което е безмислено. Трябва да се прегради пътя за фалшиво деклариране, че няма отговор, като се сега не само се скрива отрицателния такъв или се укриват от официаслното му връчване. Институциите да правят вътрешна проверка на декларирания „мълчалив отказ“;

  • Единен държавен изпит за юристи e добре, но парите за тяхното обучение са похарчени. По-добре да се провери колко юристи са без работа, кой Университет са завършили, за да може в конкретното висше заведение с толкова на брой да бъде намален приемът държавна поръчка на кандидат-студенти по специалността в съответното ВУЗ

  • Затягане контрола между нотариусите и съдия изпълнителите, защото напоследък продължават да се правят все повече нарушения;

  • Всеки, който говори за СЕТА да бъде предварително добре запознат с темата, защото правилата са и за двете страни и ще се ползват от нас. Арбитражът не е лоша институция.

По време на събитието Захариева припомни, че ГЕРБ е направила важни промени в Конституцията и в Закона за съдебната власт - разделянето на ВСС на две колегии, промяна в начина, по който се избира ВСС, и начина на гласуване в самия съвет, повишаване на контрола над съдебната власт. Тя отчете, че е била засилена и отчетността на прокуратурата, направени са били и промени за кариерното развитие на магистратите.

ГЕРБ предвижда отпадане имунитета на народните представители, както и намаляване на броя на депутатите. Предложението бе подкрепено и от БТПП, като председателят отбеляза, че процесът ще бъде дълъг и отговорен. ГЕРБ предлага промени в НПК и мерки срещу бавното правосъдие. Трябва да се сложи край на формализма в наказателния процес, край на безкрайното връщане на дела в досъдебна фаза, задържане на осъдените лица веднага в съдебната зала след постановяване на окончателното решение.

Според Захариева баланс в правосъдието ще се постигне с намаляване на парламентарната квота във ВСС.


21.03.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад