Назад

ГЛОБАЛЕН ФОРУМ GS1 2017, 20-24 февруари, Брюксел

СИЛАТА НА GS1 ДА ПРОМЕНЯ НАЧИНА, ПО КОЙТО РАБОТИМ И ЖИВЕЕМ!


Първият ден на Глобален форум GS1 2017 бе открит официално от Мигел Лопера, президент и изп. директор на GS1, и Тим Смъкър, почетен председател на GS1.

В началото се проведоха срещи по основните сектори, в които стандартите GS1 намират приложение: текстил и модни стоки; търговия на дребно; транспорт и логистика. Бяха представени различните предизвикателства, пред които са изправени индустриите и как GS1 помагa на бизнеса да се справи с тях.

Разширява се приложението на стандартите в речния и морския транспорт. Пристанището в Ротердам използва GLN номера за идентификация на отделни локации и SSCC  номера за идентификация на контейнерите. Необходима е хармонизация на използваната идентификация, което да позволи по-лесна и бърза комуникация между отделните пристанища, свързана с транспорта и проследяването на стоки.

С развитиего на онлайн търговията хармонизация е необходима и при куриерските служби по отношение на идентификация на пратките. Проекто стандарт на CEN препоръчва използването на SSCC  номера за идентификация на пратките. Като добра световна практика и ползата от стандартизиране на етикетите бе цитиран пример за Алибаба Груп в Китай, където 80% от доставките са със стандартизирани етикети. Внедряването съществено е намалило разходите и е повишило ефективността на доставките. 

Стандартизация на информацията за продуктите продуктите е от ключово значение за развитието на онлайн търговията. И Амазон и Алибаба вече поставят изискване за използване на GTIN за продуктите, които се реализират чрез техните платформи.

Пленарна сесия бе  посветена на Здравеопазването: по-безопасното и резултатно лечение започва с едно просто сканиране. Лекторите Salvatore D'Acunto, Европейска комисия; Kathryn E. Wengel, J&J и Keith Jones, Royal Derby Hospital, споделиха своите виждания относно приноса на стандартите GS1 в здравеопазването и повишаването безопасността на пациентите с конкретни примери от практикатаБяха начертани стъпките за въвеждане на стандартите в рамките на ЕС с хоризонт за пълното им използване до 2020. Ще бъде добре министерството на здравеопазването най-после да възприеме стандартите на GS1 вместо да въвежда уникални за България ситеми като пръстовите отпечатъци, които не се използват другаде. Има готови обучителни безплатни курсове за това, от които състава на министерството упорито не се възползва. Отново ще им бъде предложено участие в предстоящата конференция по здравеопазване, която ще се проведе от 4 до 6 април в Берлин.

Втората сесия „GS1 – РАЗШИРЯВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ“ бе посветена на ролята на глобалната организация като независим и неутрален партньор, който помага да се улеснят оперативните процеси и да се оптимизират разходите в сектори, които са били извън фокуса на приложение на стандартите. 

GS1 може да допринесе за устойчиво развитие при:

·       управлението на части, механизми и компоненти през целия цикъл на използването им в железопътната индустрия;

·       Управлението на мрежа от партньори за предоставяне на сигурни услуги и надеждна информация за уникална идентификация на юридически лица по света.

На фона на катастрофалното състояние на българските железници приложението на водещите стандарти изглежда утопично, но е добре компетентните институции и главно министерството на транспорта да знаят за тяхното съществуване и възможността да бъдет консултирани от първа ръка чрез GS1 България и БТПП.

Програмата на GS1 Глобален форум 2017 е изпълнена с редица работни срещи по отделни сектори и представяне на актуални проекти и приоритети за организацията. Официалното закриване на събитието ще се състои на 23 февруари (четвъртък).

 


21.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад