Назад

БТПП бе партньор на Конференция на тема "Съдебната реформа, ПЧИ и отражението върху икономическото развитие"

Събитието е организирано от Фондация "Визия за научен и технологичен растеж"

На конференцията бяха представени изследване на РАНД за цената на корупционните практики, направено за Европейския парламент, добри практики за превенция и борба с корупцията, както и отражението върху преките чужди инвестиции. Обсъден бе напредъкът в съдебната реформа. Фокусът на конференцията се състоя в превенция и преследване при установяване на корупционни действия.

В следобедна сесия се проведоха няколко кръгли маси за обсъждане на проблеми и предлагане на решения, които предстои да бъдат обобщени в доклад,  представен на институциите, имащи отношение към проблема и формиращи политиките.

С презентации от събитието подробно може да се запознаете ТУК.


21.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад