Назад

БТПП е домакин на партньорска среща по проект за насърчаване на стажуването

За обсъждане на напредъка в изпълнението на дейностите по проект „InSMEApp“


На 16 и 17 февруари в сградата на Палатата се състоя координационна среща на организациите партньори по проект „InSMEApp“, финансиран по програма Еразъм+. За обсъждане на напредъка в изпълнението на дейностите се събраха представители на Gedling Borough Council и NGi (Великобритания), Института за професионално образование и обучение (Германия), училище за ПОО в областта на ИТ (Полша) и на БТПП, България. Системата за ПОО в страната бе представена от главния секретар на Асоциацията на лицензираните центрове за професионално обучение(ЦПО).

Проектът е свързан с проучване на добри практики от Германия и Канада в областта на професионално образование, обучение и чиракуване, на базата на които да се разработят и приложат пилотни програми за Великобритания, България и Полша.

Пилотната програма за България включва:

  • организиране на информационни срещи за запознаване на МСП от ползите от назначаване на стажанти и субсидирани схеми;
  • разработване на „Наръчник за ментори“, съдържащ практични съвети и информация относно техники, прилагани в процеса на работа със стажанти;
  • предоставяне на консултации и информация на работодатели, желаещи да наемат стажанти или чираци във фирмите си;
  • предоставяне на актуална информация за схеми за финансиране по ОП Развитие на човешките ресурси, насърчаващи наемането на стажанти и чираци;
  • предоставяне на добри практики и материали в областта на чиракуването и стажуване, които се прилагат успешно в Германия и Канада.

Подробна информация за проекта, както и материали за пилотните програми на Великобритания и Полша са налични на следния линк на страницата на БТПП: http://www.bcci.bg/bulgarian/projects/erasmus_pluse/news.htm


21.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад