Назад

Среща с регионалния бизнес в Хасково

Хасковската търговско-промишлена палата връчи награди за принос за просперитета на регионалната икономика
В Хасково се проведе 22-рата традиционна среща с бизнеса от региона. Сред официалните гости бяха Николай Копринков – съветник по вътрешна политика и гражданско общество на Президента на Р България, Огнян Златев – ръководител на Представителството на ЕК в София, Минко Ангелов - областен управител на област Хасково,  Добри Беливанов, кмет на община Хасково, Цветан Симеонов председател на БТПП, посланици и търговски представители на Палестина, Украйна, Беларус, Македония, Мароко.

В дискусията участваха председатели на регионални търговско-промишлени палати, дипломатически представители на Република България в чужбина, представители на търговски палати от чужбина, кметове на общини, представители на фирми от региона.

Приоритетите на Асоциацията на организациите на българските работодатели за 2017 г. представи председателят на БТПП Цветан Симеонов, като постави акцент на:

  • Подобряване на бизнес средата в България за повишаване на конкурентоспособността на българските производители;
  • Осигуряване на квалифицирани кадри за икономиката.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров запозна бизнеса с резултатите от анкета на БТПП за намеренията на фирмите за разширяване на дейността им зад граница през настоящата година. Производството на хранителни продукти, машиностроенето, строителството, химическата индустрия и текстилният бранш са посочени от анкетираните като приоритетни за партньорство с чуждестранни фирми.

След дискусията, на официална церемония, Хасковската търговско-промишлена палата отличи фирми и личности за постигнати високи резултати и съдействие за проспериране на регионалния бизнес:

  • ВИНАРСКА ИЗБА "ЯМАНТИЕВИ", гр. Ивайловград - за динамично развиваща се фирма и инвестиции във лозаро-винарския бранш през 2016 г. в област Хасково
  • МОНОЛИТ ТРАНСПОРТ” ООД, гр. Хасково - за най-значима инвестиция в транспортния бранш през 2016 г. в област Хасково
  • СКАЙ МОНТ” ЕООД, гр. Хасково - за ангажираност към устойчиво развитие на професионалното образование през 2016 г. в област Хасково
  • СДРУЖЕНИЕ «БИЗНЕСЪТ ЗА ХАРМАНЛИ» - за активно сътрудничество с ХТПП в полза на бизнеса от региона
  • ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА - УЗУНКЬОПРЮ, ТУРЦИЯ – за дългогодишно партньорство по Програми на ЕС
  • АНГЕЛ ЦАНКОВ ГАНЧЕВ – Директор на Областна Дирекция МВР – Хасково - за значителен принос в сигурността и стабилността на бизнес средата в област Хасково
  • НИКОЛАЙ ГРУДЕВ – кореспондент на БТА за област Хасково - за активно медийно сътрудничество с ХТПП в полза на бизнеса от региона.

Преди официалната среща се проведе заседание на Съвета на председателите на Българската търговско-промишлена палата. Разгледаха се теми, свързани с устойчивото развитие на Единната система на БТПП и РТПП(К). Обсъдени бяха и въпросите, свързани с изпълнение на Насоките за дейността на БТПП за 2014-2018 г. и Приоритетите на БТПП за българското председателство на Съвета на ЕС (януари – юни 2018 г.).

На 18 февруари гостите на ХТПП посетиха лозовите масиви на Винарска изба „Кастра Рубра”, с. Коларово, общ. Харманли, където се състоя празничния водосвет с традиционно зарязване на лозята. Участниците в празника разгледаха производствената база на Винарска изба „Кастра Рубра”. Домакините посрещнаха гостите с интересна фолклорна  програма и дегустация на качествени български вина.

 


20.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад