Назад

АОБР представи приоритетите си пред ГЕРБЧетирите национално представителни работодателски организации – АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, които членуват в Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР), проведоха първата от поредицата си срещи с политическите партии във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26 март 2017 г. Пред ръководството на ГЕРБ четирите работодателски организации представиха приоритетите си за социално-икономическото развитие на страната и обсъдиха предизборната програма на партията.

В срещата участие взеха Васил Велев, председател на АИКБ, Цветан Симеонов, председател на БТПП, Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК, Николай Вълканов, член на УС на КРИБ. Присъстваха още Никола Зикатанов и Кънчо Стойчев, зам.-председатели на АИКБ, Димитър Бранков, зам.-председател  на БСК, Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, Боряна Манолова, член на УС на КРИБ и Румяна Георгиева, парламентарен секретар на КРИБ.

От страна на ГЕРБ в срещата участваха председателят на партията Бойко Борисов, Томислав Дончев, Делян Добрев и Владислав Горанов.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов заяви, че важен приоритет на работодателските организации е ускореното въвеждане на електронното управление, което би решило проблема с липсата на мълчаливото съгласие и безконтролното въвеждане на регулаторни режими от общините. Друг приоритет, представен от Цветан Симеонов, е подготовката за председателството на България на Съвета на ЕС и самото председателство през 2018 г. Симеонов изрази и становище, че БТПП подкрепя увеличението на заплатите в някои от секторите на икономиката, стига това да е свързано с постигането на конкретни измерими резултати.

Бизнесът се надява, че след изборите ще се сформира стабилно управление, което да изкара пълен четиригодишен мандат, защото честата смяна на правителства забавя растежа на икономиката“, заяви Васил Велев, председател на АИКБ, който бе домакин на срещата в качеството му на ротационен председател на АОБР за 2017 г. Той посочи като първи приоритетен за решаване проблем на бизнеса недостига на човешки ресурси, не само висококвалифицирани, а и със средна и дори ниска квалификация. В тази връзка АОБР настоява за ускорено развитие на професионалното образование и въвеждане на защитени професии в сектори, където има остра нужда от кадри. „Във висшето образование трябва да се въведат държавни стипендии за дефицитни специалности срещу ангажимент стипендиантите за период 3-5 години да се реализират в страната. Бизнесът е готов да поеме тези стипендии, стига да има кого да наеме“, посочи Велев. Друга мярка за решаване на проблема с кадрите, според АОБР, е държавата да улесни процедурата за внос на работна ръка от страни извън ЕС, като сключи двустранни споразумения със страни като Украйна, Армения, Молдова.

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев постави проблема с определянето на минималната работна заплата. „Трябва да престане грешната практика държавата да определя МРЗ. Бизнесът предлага тя да се договоря между работодатели и синдикати в диапазон, на който долната граница е линията на бедността, а горната – средното за ЕС съотношение между брутна минимална работна заплата и средна работна заплата. Минималните осигурителни доходи трябва да бъдат премахнати, както и класовете за прослужено време, като се запазят заплатите“, заяви Божидар Данев. Той призова да се върне старият режим на плащане на болничните, при който работодателят плаща само първия ден, а след това НОИ, както и да се извърши дългоотлаганата реформа в медицинската експертиза и инвалидните пенсии. „Бизнесът е притиснат сериозно и от многото държавни и общински такси, както и от несправедливата такса „Битови отпадъци“, за която настояваме да се прилага принципът „замърсителят плаща“. Регулаторните режими трябва да са до нивото на минимално изискуемите в ЕС, а държавата да въведе принципа на мълчаливото съгласие“, посочи още Божидар Данев.

Държавата да не прави социална политика през цената на електроенергията, така както не влияе върху цената на бензина“, призова Николай Вълканов, член на УС на КРИБ. Той посочи, че досега всички политически сили са прилагали непазарни подходи в енергетиката. „Всичко това пречи на нашия бизнес“, каза Вълканов и призова държавата да защити бизнеса от „зеления рекет“.  Работодателските организации настояват държавата да не стартира големи енергийни проекти, без актуализирана енергийна стратегия на страната, както и да не се поемат държавни гаранции и доплащане на разлики в цената.

Работодателските организации определиха програмата на ГЕРБ като реалистична и изказаха удоволетвореност от това, че не се предвижда промяна в данъчния модел. „Това, което липсва в програмата са достатъчно мерки за по-доброто регулиране на монополите, реформа в системата Сигурност, развитие на капиталовия стълб на пенсионната система и реиндустриализация на икономиката“, заяви председателят на АИКБ Васил Велев.

 


16.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад