Назад

Презентация на бизнес климата и инвестиционните възможности в Египет - 21 февруари, в БТПП

Египет е един от големите търговски партньори на България в района на Близкия изток


Българската търговско-промишлена палата организира Презентация на бизнес климата и инвестиционните възможности в Египет  с участието на Абдел Рахман Абдел Рауф, ръководител на търговския отдел към Посолството на Египет в Румъния, акредитиран и за България. Събитието ще се проведе на 21 февруари 2017 г. от 10.00 ч в БТПП.

Египет е сред важните участници в световната търговия, контролирайки два от най-значимите логистични маршрута – Суецкия канал, свързващ Средиземно море и Индийския океан, както и единствената сухопътна връзка между Африка и Азия. Традиционно развити отрасли са текстилната, строителната, хранително-вкусовата и химико-фармацевтичната промишленост. Основни стоки за износ са памук и текстил, петрол и петролни деривати, метали и химически продукти. Египет проявява и интерес към внос на стоки от чужбина като дървесни продукти, машини, съоръжения за земеделието и хранителната промишленост, горива и биохимични продукти.

Стокообменът през последните години утвърди Египет като един от големите търговски партньори на България в района на Близкия изток и на целия Африкански континент. Вследствие на регистрирането на България като страна-производител на хлебна пшеница от страна на Главна агенция за снабдяване със стоки (ГАСС), български фирми и компании вече имат право на участие в провежданите в Египет държавни търгове.

Ако желаете да присъствате на Презентацията, моля в срок до 20 февруари (понеделник) да изпратите попълнена регистрационна форма на и-мейл: v.velichkov@bcci.bg или факс 987 32 09. Участието е безплатно, работен език - английски.

За повече информация: Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации”, тел.: 02/ 8117 497 (~421, ~489) или е-мейл v.velichkov@bcci.bg и irelations@bcci.bg.

Приложение: Регистрационна форма и проекто-програма


19.02.2017 г.

Още новини:

Видео:

Назад