Назад

Kонференция на тема „СЕТА и възможностите за българския бизнес“

Презентирани бяха характеристиките на всеобхватното двустранно споразумение между ЕС и Канада

В Българската търговско-промишлена палата (БТПП), съвместно с Министерство на икономиката (МИ), се проведе конференция на тема „СЕТА и възможностите за българския бизнес“. В конференцията участваха представители на различни бизнес сектори, пред които бяха презентирани характеристиките на всеобхватното двустранно споразумение между ЕС и Канада от г-жа Дияна Найденова, директор на дирекция „Външноикономическа политика“ на МИ, г-н Кирил Юрукова, старши експерт в същата дирекция, и г-н Васил Христов, държавен експерт от отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия“ и референт за Канада.

Конференцията бе открита от г-н Цветан Симеонов, председателя на БТПП, който приветства сътрудничеството между Палатата и МИ в информирането на българския бизнес и обяви, че тази конференция е в продължение на дългия път по договаряне на всеобхватното икономическо и търговско споразумение (СЕТА), което бе подписано между Канада и ЕС на 30 октомври т.г.

По думите му възможностите не бива да се подценяват, а в допълнение, г-н Симеонов подчерта, че всяко едно разширение на пазара е полезно за бизнеса в дългосрочен план, докато затварянето на икономиката би навредило на всички браншове, дори и на традиционно развитите български сектори.

От страна на МИ, г-жа Найденова също окуражи българския бизнес да се възползва от договореностите по СЕТА, подчертавайки, че подобно на търговските споразумения, произтекли от членството на България в ЕС, резултатът от този тип договорености води до нарастване на износа на български стоки и либерализация на услугите за сметка на предизвикателствата.

Г-жа Найденова направи и кратък обзор на икономическите отношения между Канада и страните от ЕС – Канада, бидейки 12-тият най-голям бизнес партньор на ЕС, докато ЕС е вторият за Канада (след САЩ). По линия на външноикономическата политика на ЕС, г-жа Найденова добави и, че тенденцията се характеризира с усилена работа в посока двустранни търговски споразумения, които – подобно на СЕТА и Споразумението за свободна търговия (ССТ) с Корея – са в унисон с Лисабонския договор. Подчертано бе, че споразумението с Канада ще изиграе положителна роля за Европа и че опасенията по линия на ГМО продуктите и добива на шистов газ следва да отпаднат, тъй като канадското законодателство по тези въпроси е по-близко до европейското, отколкото до съседното им, американско.

По-подробна информация за споразумението СЕТА бе представена от г-н Кирил Юруков, чиято презентация бе съсредоточена върху търговията и отпадането на мита, либерализацията на видовете стоки, от която са изключени комуналните услуги, списъка със защитени наименувания на продукти, ефектът върху МСП и ефектът върху отделните браншове, защитата на инвестициите и арбитражните процедури.

С презентацията можете да се запознате ТУК.

Допълнителна информация може да бъде открита и на сайта на МИ, където вече са изготвени 14 секторни анализа и чийто брой се очаква да нарасне, като заинтересованите български компании могат да се свържат за съдействие или консултации и с представителите на Българо-канадската бизнес мрежа, и с българската Служба по търговско-икономически въпроси в Отава на следните контакти:

Българо-канадска бизнес мрежа

4141 Yonge Street, Suite 202

Торонто, Онтарио M2P 2A8

Канада

тел.: 416 223 4394

факс: 416 512 9101

e-mail: matey@nedcorpinc.com

web: canadabulgaria.com

Председател: Матей Недков

Заместник - председател: Михаил Робев

e-mail: michail.robev@gmail.com

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Отава

Десислава Драгнева

325, Stewart Str., Ottawa, Ontario K1N 6K5

тел.: +1 613 897 73 33

факс: +1 613 789 35 24

e-mail: d.dragneva@mee.government.bg

 

 

 

 


20.12.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад