Назад

БТПП започва работа по нов проект по програма Еразъм+

Он-лайн платформа за обучение на мениджъри по производство на екологични мебели


На 23 и 24 ноември в гр. Йекла - Испания ще се проведе първа работна среща във връзка със стартирането на нов проект „GPP Furniture”, в който БТПП участва като партньор. Водеща организация по проекта е Асоциация на производителите на мебели в регион Мурсия, Испания. Останалите партньори са Университета на Сарагоса, Асоциация на производителите на мебели в Румъния и Университета в Познан (Полша). Продължителността на изпълнение на проекта е 2 години.

Основните дейности по проекта са свързани с разработване на он-лайн платформа за обучение на заети в производството на мебели за изработване на екологосъобразни продукти. Целева група са мениджъри на предприятия от сектора, които да повишат своите компетенции по отношение на изискванията за изработване на екологични мебели и подготовка на оферти за участие в зелени обществени поръчки. Платформата ще бъде достъпна за ползване от фирмите и на български език.

БТПП в сътрудничество с Университета на Сарагоса ще бъде ангажирана в разработване на учебното съдържание и модули за платформата. Палатата е водещ партньор и на дейностите, свързани с разпространение на резултатите по проекта: осигуряване на публикации в медии и специализирани издания, организиране на информационни дни и събития, отразяване на проекта в социалните медии – facebook, linked in и др.

Подробна информация за проекта  ТУК


22.11.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад