Назад

Председателят на БТПП поздрави участниците в IX-та международна научно-практическа конференция "Право и социална политика"

Форумът е част от поредицата конференции "Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право"

На 21 и 22 ноември 2016 г. от 9.30 часа в Конферентната зала на Софийския университет се провежда IX-та международна научно-практическа конференция "Право и социална политика". Организатор на събитието е Катедрата по трудово и осигурително право към Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Събитието се провежда в рамките на традиционните Климентови дни на Софийския университет.

Форумът е част от поредицата конференции "Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право", организирани от Катедрата. Конференцията е едно от трите научни събития в Европа, включена във въпросите от общ интерес на Европейския комитет за социални права в Съвета на Европа за настоящата година.

Доклади ще изнесат представители на академичните среди, основни държавни институции – Министерски съвет, Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт и други. Ще присъстват изтъкнати учени от Беларус, Германия, Естония, Македония, Румъния, Русия, Украйна, Франция. Работните езици на конференцията са български, руски и английски.

На форума се обсъждат общи въпроси на нормотворчеството, трудовото право, общественото осигуряване, социалното подпомагане на международно равнище в Европейския съюз и в отделните държави.


21.11.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад