Назад

БТПП участва в обсъждане на инициативи за насърчаване участието на МСП в иновационни програми

По покана на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП”

По покана на Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП”,  заместник-председателят на БТПП Георги Стоев участва в семинар и работна група за подпомагане на малки и средни предприятия при преодоляване на проблеми, свързани с активното им участие  в иновационните програми. Събитието се провежда в Брюксел и се организира от отдел „Enterprise Europe Network и интернационализация на МСП“ към Европейската комисия.

Представени бяха ръководства за разработване на идеи и проекти по Европейски програми за безвъзмездно финансиране на иновации, анализ на идентифицираните проблеми - причините и следствията от тях, включително съставяне на т.нар. дърво на проблемите, и трансформирането му в „дърво на целите”.

Георги Стоев се срещна с представителя на организаторите - г-жа Дорота Пшилуцка, като предложи да бъдат организирани подобни семинари за членовете на БТПП и за МСП в България.

Свързано с темата:

Европейската комисия стартира проучване с наименование „Бохемия“, което ще съпостави прогнозни проучвания на редица институти, с цел да се подпомогне разработването на бъдещата политика на ЕК в областта на научните изследвания и иновациите, която в момента се нарича "Рамкова програма 9". Вече беше предложено някои аспекти на новата политика да включват преминаване към икономика с ниски въглеродни емисии, както и да се обърне внимание на факта, че с нарастването на населението се увеличава рискът от нарастване на безработицата и намаляване на бюджетите за наука.
По настоящата програма Хоризонт 2020, все още предстои да бъдат разпределени 30 милиарда евро.
Проучването „Бохемия“ се очаква да продължи до средата на 2017 г., а предложението за структурата на Рамкова програма 9 – до началото на 2018 г.

 


26.10.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад