Назад

В БТПП представиха иновативни управленски практики

С конкретни практически модели за организиране на работата
С какво новите управленски практики са по-различни от традиционните – това беше първата тема на проведения в БТПП семинар, посветен на иновативните управленски практики. Лекторът Таня Бояджиева, консултант и обучител по управление на хора в организациите, обясни и защо компаниите се нуждаят от адаптиране към новата бизнес среда, характеризираща се с по-голяма несигурност и непредвидимост, и повлияна в голяма степен от развитието на технологиите и бързото разпространение на информацията чрез социалните мрежи.

Представени бяха и конкретни иновативни управленски практики като Аджайл Скръм, Мениджмънт 3.0, Радикален мениджмънт, Тийл и други. Разделени по групи, участниците имаха възможността на приложат на практика един от моделите за организиране на работата в екипите, целящ постигането на максимална ефективност при изпълнението на задачите и надминаване очакванията на клиентите.

Управленските практики „социокрация” и „холокрация” бяха представени от Биляна Георгиева, консултант и обучител по креативност и промяна. Тя даде примери с чуждестранни и български компании, които прилагат тези практики и описа техните предимства пред обичайните модели на управление.

Лекторите дадоха и конкретни съвети за получаване на обратна връзка и повишаване на нивото на удовлетвореност на клиентите. По-специално внимание бе обърнато на някои елементи от иновативните управленски практики като начало на екипна среща и уточняване на дневен ред, както и процес на екипно даване на обратна връзка.

Организатор на семинара е Enterprise Europe Network, най-голямата мрежа в света в подкрепа на бизнеса.

За повече информация: Европейски иновационен и информационен център - Enterprise Europe Network, БТПП, Тел. 02/8117 525, 515, 505, e-mail: een@bcci.bg

 


30.09.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад