Назад

БТПП с принос за повишаване на квалификацията и осигуряване на заетост на безработните

В организираните обучения за професионална квалификация и придобиване на ключови компетентности бяха включени общо 1450 безработни лица


БТПП приключи успешно изпълнението на проекта „КЛИПС - квалификация, личностна интеграция и професионално съдействие” по Националния план за действие по заетостта с четири месеца по-рано от предвидения краен срок за изпълнението на проекта.
В организираните обучения за професионална квалификация и придобиване на ключови компетентности бяха включени общо 1450 безработни лица от всички региони на страната. От тях успешно завършиха обучението си и получиха удостоверение или свидетелство за завършен курс на обучение 1333 безработни.
 
За придобилите чрез проекта умения и квалификация безработни лица заетост бе осигурена общо за 727 лица, като за 73 бе осигурена субсидирана заетост, а за 654 лица / при първоначално планирани 507 лица / бе осигурена заетост на първичния трудов пазар. Това е с 10% повече от първоначално заложените цели и индикатори – или за 147 безработни лица в повече бе осигурена възможност да преминат трудния път от безработица към заетост.
 
Българската търговско-промишлена палата винаги е полагала сериозни усилия за балансирано развитие на пазара на труда, за да бъдат удовлетворени потребностите на работодателите от добре подготвени специалисти, които да могат да се справят с предизвикателствата на динамично и иновативно развиващата се икономика, както в страната, така и в ЕС. Придобиването на нови знания и умения, на нова професионална подготовка и ключови компетентности е фактор и за намаляване на безработицата, особено сред младите хора, които така могат да бъдат включени активно в пазара на труда.

17.08.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад