Назад

БТПП и „София Тех Парк“ обединяват усилията си

Предстоят множество съвместни инициативи с цел подобряване на сътрудничеството между бизнеса, науката и предприемачеството

По покана на изпълнителния директор председателят на БТПП Цветан Симеонов посети „София Тех Парк“,разговаря с Йолиан Иванов и се запозна с плановете и предстоящите проекти на дружеството. Двамата поеха ангажимент за съвместни инициативи с цел подобряване на сътрудничеството  между бизнеса, науката и предприемачеството.

Цветан Симеонов бе впечатлен от напредъка по изграждането на „София Тех Парк“ и подчерта, че това е добри постижение, като посочи за пример, че подобни съоръжения в Тайван са заработили с пълна сила едва след 15 години. По време на срещата бе поет ангажимент всяка от двете страни в своята дейност да се фокусира върху решаването на проблеми във всекидневната работа на предприемачите, установяване на добрите стопански практики, особено развитието и приложението на иновациите. Постиженията ще бъдат лансирани и по линия на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП.

Председателят на БТПП бе информиран подробно и за дейността на Инкубатора, който ще бъде домакин на иновативни стартъп и спиноф компании.

Инкубаторът разполага с над 3500 кв. м. офис пространство. Но освен офис пространство, инкубационната програма ще включва различни услуги в подкрепа на бизнеса и в подкрепа на иновациите, които да ускорят развитието на компаниите.

„Научно-технологичен парк“ е проект, иницииран и подкрепен от българската държава, чиято основна цел е да помогне за развитието на науката, технологиите и иновациите у нас.

София е определена като най-добра локация за бъдещия парк, защото това е мястото с най-висока концентрация на университети, изследователи, стартъпи, НПО, местни и международни R&D компании.

Очакванията са научно-технологичният парк да се превърне в платформа, чрез която участниците в българската иновационна екосистема, могат да се срещат, да обменят идеи и да участват в съвместни проекти.

(„София Тех Парк“ осъществява проекти, чиято непосредствена цел е благоприятното развитие на изследователския, иновационния и технологичен капацитет. За тази цел, дружеството партнира с частни и публични клиенти, за да създаде и управлява иновационна среда, образователни програми, като същевременно предоставя поддържащи услуги по отношение на комерсиализацията на нови технологии, продукти и услуги).

 

11.08.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад