Назад

Позиция на БТПП относно предложение в Доклад на ЕП - Роботите да бъдат признати за електронни личностиПозиция на председателя на БТПП:

БТПП счита, че няма причина нови специални данъци да бъдат въвеждани, пък било то и за изработеното от по-интелигентни машини. И към момента крайният резултат от робот, машина, се облага.

Специални застраховки на потенциални щети, нанесени от роботите, могат да бъдат предвидени от застрахователните компании, ако фирмите счетат, че тези по линия на общото застраховане не са подходящи. И сега гражданско право чрез т. нар. отговорност на производителя може да ангажира производителите на роботи с подобен вид санкции.

Ако хората не искат да са заменяни от роботи, трябва не само да поддържат своята квалификация, но и да я повишават, за да не могат да бъдат заменяни с роботи.

Все пак, ако това се наложи заради по-високата производителност на машините, заради възможността за работа в по-агресивна среда, не бива да бъде свързано с утежнения за предприемачи, искащи да въвеждат новости, а човешкият ресурс да се използва за още по-креативни дейности.

Обратното би означавало да спрем прогреса, от една страна, да ограничим и дестимулираме хората към повишаване на квалификацията и да направим по-изгодно, в по-опасни условия, вместо роботи, да позволим да работят хора.

В крайна сметка инициаторите на тези мерки, на практика, влизат в ролята на добре известните в историята лионски тъкачи, които чупели становете, защото генерирали безработица.

Бих се зарадвал, ако видя тези хора да положат усилия да намалят субективния фактор и бюрокрацията в европейската администрация, където има огромно поле за приложението на „електронни системи“ за управление.

Освободеният високоинтелигентен човешки ресурс спокойно може да намери  приложение в сфери с по-пряк ефект за европейската икономика, където е огромен дефицитът на креативни кадри - в информационно – комуникационните технологии, промишлеността, земеделието.

 


16.08.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад