Назад

С Решение на MС от днес бяха признати пет работодателски и две синдикални организации за национално представителниС Решение на MС от днес бяха признати пет работодателски и две синдикални организации за национално представителни. БТПП приема с удовлетворение успешно приключилото легитимиране на социалните партньори и очаква интензифициране на работата в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Още в процеса на легитимиране на организациите, Палатата обяви, че разглежда останалите кандидати за национално представителни работодателски организации, повече като сътрудници, отколкото като конкуренти, защото фирмите в България се нуждаят от много повече съдействие, отколкото досегашните представители можеха да им осигурят.

В този смисъл приемаме с удовлетворение и признаването на Съюза за стопанска инициатива за работодателска организация, представителна на национално равнище.

Правителството призна пет работодателски организации за представителни на национално равнище. Това са Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, Българската търговско-промишлена палата и Съюзът за стопанска инициатива.

Конфедерацията на независимите синдикати в България и КТ „Подкрепа“ бяха признати за национално представителни организации на работниците и служителите. 

 


10.08.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад