Назад

БТПП и СТИВ - Кишинев обсъждат изложение „Храни и напитки от слънчева България“Ръководителят на Службата по търговско-икономически въпроси на България в Кишинев – Бронислав Денев посети БТПП и обсъди с председателя на Палатата– г-н Цветан Симеонов възможностите за развитие на двустранните търговско-икономически връзки между България и Молдова.

По време на работната среща бе констатиран неизползван потенциал в двустранните отношения, като бяха обсъдени възможностите за разширяването на стокообмена между двете страни и неговото балансиране. Като предстояща инициатива бе обсъдено организираното от СТИВ Кишинев изложение „Храни и напитки от слънчева България“, както и изложение за козметика, парфюмерия и фармация в началото на месец октомври тази година в Молдова. БТПП ще информира допълнително за датите и условията за участие.

Г-н Денев сподели, че възможностите за развитие на двустранните търговско-икономическите връзки са големи, с оглед наличието на сериозна българска диаспора в Молдова.

БТПП потвърди готовността си за съдействие на СТИВ - Кишинев за изпълнение на поставените цели.


10.08.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад