Назад

БТПП и IFA обсъдиха състоянието на данъчното законодателство в БългарияПредседателят на БТПП Цветан Симеонов и председателят на Международната данъчна асоциация (IFA България) адв. Валентин Савов обсъдиха състоянието на данъчното законодателство в България.

По време на срещата Симеонов и Савов разгледаха възможности за усъвършенстване на данъчното законодателство с оглед улесняване на практическото му прилагане, ограничаване предпоставките за корупционни практики, избягване на двойното данъчно облагане.

Констатирана бе необходимостта от въвеждането на добри международни практики в обучението на български експерти в тази сфера, подготвяне и представяне на съвместни позиции в областта на данъчното законодателство.

IFA  е единствената неправителствена международна организация, занимаваща се с данъчни въпроси. Нейните основни цели са проучването и развитието на международно и сравнително право по отношение на публичните финанси, особено международно и сравнително данъчно право, финансовите и икономическите аспекти на данъчното облагане.

Уведомяваме Ви за възможността да дадете предложения по отношение усъвършенстването на законодателството в областта на данъците и финансите, с оглед изготвяне на становища за изменения и допълнения в нормативните актове.

За контакти:  vzartova@bcci.bg, lawyers@bcci.bg, z.salova@bcci.bg


Линк

29.07.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад