Назад

БТПП обсъжда съвместни инициативи с партньорски организации

Една от основните цели на партньорството ще бъде насочена към широкото използване на зелена енергия в България

В БТПП се проведе среща, на която бяха дискутирани съвместни инициативи с партньорски организации. На срещата присъстваха Ирина Терзийска, председател на БД на Европейски институт по труда, Мария Герганова и Георги Филипов от сдружението „Европа в движение”. Разговорите се проведоха в рамките на съществуващото споразумение за сътрудничество между Палатата и всяка от двете организации.

Страните отбелязаха необходимостта от активизиране на сътрудничеството по проекти, свързани с усвояването на средствата по Оперативните програми. Една от основните цели на проектите ще бъде насочена към широкото използване на зелена енергия в България. Засилването на капацитета на фирмите да кандидатстват за средства по програми, финансирани от ЕС, бе друга тема, обсъдена по време на срещата. 


28.07.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад