Назад

Представиха насоки и изисквания за кандидатстване по актуални схеми по ОП ”Иновации и конкурентоспособност”

70 хил. лв. се предоставят грантово на компании, които желаят да станат публични дружества и да емитират акции
В БТПП по инициатива на Съвета по иновации и развитие на технологиите при БТПП (СИРТ) се състоя Информационен ден на тема: „АКТУАЛНИ СХЕМИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” по процедури: „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“. Тези нови схеми предизвикаха голям интерес сред членовете на СИРТ и на Съвета на браншовите организации при БТПП. Над 40 представители на малкия и средния бизнес, повечето от които изготвят проекти по тях, се включиха в събитието. Приветствие към участниците отправи д-р Георги Стоев, зам. - председател на БТПП, а негов модератор бе доц. д-р Йосиф Аврамов, член на УС на БТПП и съпредседател на СИРТ.

Презентации и по двете схеми на ОПИК – 1.2. представи Калин Маринов, зам. - главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на икономиката, която е Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Той акцентира и на обстоятелството, че за първи път в схема на тази ОП се предоставят грантово 70 хил. лв. на тези компании, които желаят да станат публични дружества и да емитират акции. Тези средства са предназначени за изготвяне на проспект, както и за покриване разходите за представянето му пред инвеститори на Българска фондова борса, също  така и на някоя от чуждестранните фондови борси.

След двете презентации по актуалните процедури по ОПИК: „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” се състоя дискусия. В нея взеха участие Христина Димитрова, мениджър проекти при Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, Йорданка Кръстева от фирма „Татунг”, Максим Николов от фирма „Евромебел”, Веселин Маринков, представител на софтуерна фирма, Невяна Бумбарова, доц. д-р Георги Райчевски от ГИС ТРАНСФЕР ЦЕНТЪР и др.


28.07.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад