Назад

Казахстанско-български бизнес форум в Астана

Организираната от БТПП бизнес делегация, придрружаваща министъра на регионалното развитие и благоустройство Лиляна Павлова в Казахстан, участва в Казахстанско-български бизнес форум в Астана. Домакин на форума бе Националата агенция по експорт и инвестиции  KAZNEXINVEST. Форумът бе официално открит от зам.-министъра на инвестициите и развитието Ерлан Хаиров. 
 
Приветствие към участниците отправи и министър Лиляна Павлова. Тя сподели, че приятелските отношения между България и Казахстан имат не само солидна традиция, но и отлична перспектива. По думите й българският бизнес проявява силен интерес за присъствие в Казахстан. Министър Павлова изрази надежда за иницииране на платформа за българските фирми от различни сектори, чрез която да намерят нови пазари за продукцията си или да открият партньори за създаване на съвместни предприятия.
 
Министърът на регионалното развитие и благоустройството посочи като успешен пример за ефективно сътрудничество между българския и казахстанския бизнес партньорството между „Строителна механизация“ АД - Казанлък, и „Казахмис Енерджи“ ООД. Българската фирма „Строителна механизация“ АД - Казанлък, участваща в бизнес делегацията, проектира и изработи всички машини и съоръжения, необходими за рехабилитация на тръбопроводи чрез прилагане на безизкопна технология и за реализацията на проекта е получила наградата „Без изкоп“ от Международното общество за безизкопни технологии.
 
България може да разшири своя износ за Казахстан с медицински материали и оборудване, изделия на хранително-вкусовата ни промишленост, доставки на технологични линии за преработка на плодове и зеленчуци, изграждане на мини-преработвателни заводи за селскостопанска продукция. Това каза пред участниците във форума зам.-министърът на икономиката Любен Петров.
 
Презентации по време на форума направиха зам.-министърът на туризма на България Ирена Георгиева и изпълнителният директор на ИАНМСП Мариета Захариева.
 
Възможностите за установsяване на бизнес партньорства и развитие на бизнес в рамките на организацията и провеждането на ЕКСПО-2017 в Астана представи зам. директорът на департамента по организация на ЕКСПО-2017 Даурен Ахметов.
 
Председателят на БТПП Цветан Симеонов представи инвестиционната и бизнес среда в България, стимулите на българското правителство за привличане на инвестиции.  Той изказа огромна благодарност към новосъздадената Българо-Казахстанска Търговска Камара за оказаното съдействие при организирането на посещението в Астана. Цветан Симеонов акцентира в изказването си върху  дейността на БТПП  – услугите, които Палатата предлага в полза на бизнеса, независимо от националността на инвеститора. Презентация на БТПП - ТУК
 
Подписан бе Меморандум за разбирателство между БТПП и KAZNEXINVEST с цел повишаване на конкурентоспособността на бизнеса в България и Казахстан и предоставянето на база за по-близко търговско партньорство между фирмите, членове на двете организации.
 
Множество срещи бяха осъществени между българските и казахстански фирми, които са добра подготовка за едно бъдещо сътрудничество.
 

10.06.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад