Назад

Приключи 105-та Международна конференция на трудаВ Женева приключи 105-та Международна конференция на труда (МКТ). От страна на българските работодатели участие взеха председателят на БТПП и ротационен председател на Асоциацията на българските работодатели – Цветан Симеонов, в качеството на делегат, Ивелин Желязков – директор на дирекция „Тристранно сътрудничество“ в Асоциацията на индустриалния капитал в България – като заместник-делегат, и Васил Тодоров – главен секретар на БТПП, в качеството на съветник. Съставът на цялата делегация ТУК.

В рамките на Конференцията бяха приети доклади на Комисията по достоен труд в световните вериги за доставки, Комисията за преглед на Декларацията за социална справедливост, Комисията за преглед на Препоръка № 71 от 1944 г. (Преход от война към мир) и Комисията за преглед на приложението на конвенциите и препоръките. Гласувани бяха и промени в Морската трудова конвенция от 2006 г.

В пленарната сесия на МКТ председателят на БТПП Цветан Симеонов представи доклад от името на българските работодатели.

Звуков файл от изказването ТУК.


13.06.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад