Назад

Среща с македонския министър на икономиката в БТПП

На 10 юни в БТПП се проведе среща на министъра на икономиката на Република Македония Дритон Кучи с представители на национално представителните работодателски организации в България. В разговора участваха Н.Пр. Марян Гьорчев, посланика на Република Македония в България, Тодор Табаков, член на ИС на БТПП, Никола Зикатанов, зам.-председател на УС на АИКБ, Георги Шиваров, зам.-председател на БСК, Зоре Темелковски, председател на Македонско-българската стопанска камара, както и представители на бизнеса и медиите.
 
При откриването на срещата Тодор Табаков представи участниците от българска страна и очерта главната тема на срещата – общия стремеж към интензификация на двустранното икономическо сътрудничество. Той също така направи и кратък обзор на основните споразумения между двете държави, които оцени високо, но и сподели, че нивата на търговски обмен и реципрочни инвестиции са все още незадоволителни предвид традиционната близост между България и Македония.
Зоре Темелковски изрази своите благодарности към организаторите за усилията им в посока сближаване на двете икономики и даде множество добри примери за сътрудничество между български и македонски компании, като статистиката показва, че България е петият най-голям външноикономически партньор на Македония.
 
Министърът на икономиката Кучи благодари за гостоприемството на БТПП и изрази уверенията си, че тази среща ще спомогне за развитието на икономическите връзки между България и Македония, която след кратък период на вътрешни затруднения вече е навлязла в нов етап на стабилност. По думите на министъра, Македония започва „нова ера“, в която „няма политическа криза, а политическа власт“. Министърът припомни също така, че обща мечта на България и Македония бяха „Европейските Балкани“ и сега, след като България е изпълнила своята мечта – пълноправно членство в ЕС, Македония вижда в своя най-близък европейски съсед модел за европейска държава и за европейско развитие, което да служи за пример на Македония, особено в „енергоемки” дела, като процеса на хармонизиране на македонското законодателство с европейското, визирайки натрупания опит на България в тази област.
 
Министър Кучи призова още за засилване на инфраструктурната свързаност на двете държави и сподели, че на Балканите патриотичните чувства трябва да се преодоляват чрез икономически прагматизъм. Министърът сърдечно се съгласи и с представителя на АИКБ, Никола Зикатанов, който изрази мнението, че нашите две държави не трябва да чакат ЕС и Брюксел да отворят общите ни граници за свободно движение на хора, стоки и инвестиции, а трябва сега, още преди Македония да получи членство в ЕС, да постигнат една силна интеграция между икономиките на България и Македония. В това отношение, министърът определи България като „не само съседска, но и братска страна“.
 
На срещата бяха обсъдени и възможностите за сътрудничество по сектори, като акцентът бе върху енергетиката, ИТ и аутсорсинг индустрията, земеделието и маслодайните култури, съвместния туризъм, винопроизводство. От страна на Министерството на икономиката на Република Македония се очаква скоро да бъдат отправени и покани към българските министри с ресор икономика, енергетика и туризъм да посетят западната ни съседка и да участват в заседание на Междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. Беше изразена общата воля на БТПП и на Македонско-българската стопанска камара да се организират двустранни В2В срещи в дискутираните на срещата области. 
 

13.06.2016 г.

Още новини:

Видео:

Назад