Назад

Активизиране на търговско-икономическото сътрудничеството между България и Босна и Херцеговина

Посланикът на Босна и Херцеговина Н.Пр. Радомир Богданович посети БТПП и се срещна с председателя на Палатата Цветан Симеонов. Н.Пр. Радомир Богданович заяви, че основната цел по време на неговия мандат в България ще бъде да се засилят търговско – икономическите отношения между двете страни.  
 
Цветан Симеонов запозна госта с дейността на БТПП. Акцентирано бе върху различните видове членство, различните услуги предоставяни на бизнеса, работодателските организации в България, функционирането на доброволния търговски регистър на БТПП, арбитражния съд при БТПП и др.
 
Договорено бе провеждането в подходящ момент на съвместно информационно събитие на Посолството и БТПП относно правенето на бизнес в Босна и Херцеговина.
 

17.06.2016 г.
Назад